Giới Thiệu

Website cung cấp thiết bị đo đạc, khảo sát, trắc địa

Xin chào tất cả anh chị em và các bạn trong ngành trắc địa!

Mình tên Ngô Hồng Quân, là người lập ra group Việc Làm Trắc Địa kiêm quản trị viên. Sau nhiều năm gắn bó với ngành, mình xác định sẽ theo đuổi công việc dài lâu.

Được sự giúp đỡ của các anh, chị có kinh nghiệm, bên cạnh công việc thường ngày, mình sẽ kiêm thêm cung cấp máy trắc địa chính hãng với tư cách là cộng tác viên để có thêm kinh nghiệm, thu nhập, cũng như có thêm cơ hội hợp tác với các anh, các chị và các bạn nhiều hơn.


Giá Trị Cốt Lõi

Cam Kết Bán Hàng

Bán hàng chứa đựng rủi ro, nhưng cũng mang lại lợi nhuận. Nhưng trong ngành trắc địa, việc được hợp tác bền lâu mới là giá trị to lớn nhất.

Tôn trọng điều đó, trong quá trình cung cấp sản phẩm, mình xin đưa ra những cam kết sau. Những cam kết này sẽ là giá trị xuyên suốt quá trình phát triển của bản thân mình!

Sản Phẩm Chủ Đạo

Tại thời điểm bắt đầu năm 2021, mình xin phép đưa ra các sản phẩm chủ đạo phục vụ công tác đo đạc, khảo sát, trắc địa sau. Hy vọng các loại sản phẩm sẽ được cập nhập phong phú phục vụ các bạn!

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E200

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E100

Mới Sản Xuất!

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E500

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E600

Radio Trong 5Km

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E800

Ngừng Sản Xuất!

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK E-Survey E300